VESTERBRO SOGNS BØRNE- & UNGDOMSKOR

SPIREKOR

 

0.-2. klasse

 

BØRNEKOR

 

3.-4. klasse

 

UNGDOMSKOR

 

5.-9. klasse

 

KAMMERKOR

 

9. klasse – 25 år

 

FORUDSÆTNING FOR OPTAGELSE I KORENE

Der er ingen optagelsesprøve til korene, da alle kan lære at synge.
Dog forventer vi god mødedisciplin og engagement i korenes arbejde og medvirken til korenes koncerter, gudstjenester og events.

OM KORARBEJDET

På alle niveauer undervises på højt fagligt niveau, og korene er dygtige.
Vi arbejder målrettet på at give sangerne kompetencer inden for det vokale, det teoretiske/hørelærefaglige og det sociale, idet korarbejde er et forpligtende fællesskab.

Vi arbejder med positiv motivation og anerkendelse, og vi oplever at børnenes selvværd styrkes af at være i korene, ligesom de får venskaber, som er udenfor den daglige kreds de færdes i. Vi er meget opmærksomme på, at tonen mellem børnene såvel som mellem børn og voksne er respektfuld.