VESTERBRO SOGNS BØRNE- & UNGDOMSKOR

Genindvielses Gudstjeneste

Kirkerummet bliver genindviet af Biskop Peter Skov-Jakobsen, og kirkens præster
og Vesterbro Sogns spire-, børne-, og ungdoms- og kammerkor medvirker også.

Bagefter byder vi på lidt mad og drikke, hvor du har mulighed for at se nærmere
på de arkitektoniske og kunstneriske detaljer. Både arkitekterne Frank Maali og
Gemma Lalanda, som har transformeret rummet, og billedhugger Margrete Sørensen,
som har udført altertavle m.m., vil være til stede.

Vi glæder os til dagen og håber, mange vil fejre den med os.

Alle er velkomne!